Obchodní a dodací podmínky

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.zidle-vana.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Doprava je zajištěna přepravní službou PPL na dobírku. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zásilky. Pošlete-li nám v této lhůtě nepoužité zboží zpět, vyměníme Vám ho nebo Vám vrátíme peníze. 
Zboží v naší nabídce je většinou v omezeném množství skladem (židle), nebo je dokážeme v krátké době vyrobit (dětský textil). Proto můžeme nabídnout dodací lhůty do 10 dnů. V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, je o této skutečnosti zákazník neprodleně informován.
Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH. Při objednávce zboží do 2000,- Kč bez DPH účtujeme dopravné 108,- Kč, nad 2000,- Kč bez DPH je dopravné v ceně zboží.

REKLAMACE

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na zboží objednané a zakoupené na www.zidle-vana.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.
Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo na adrese firmy:
Ing. Karel Váňa, Drnovice č.p. 148, 763 25 Újezd. Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. a fax. čísle: 577 350 279 nebo emailem: info@zidle-vana.cz.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023